Sosionova

Tytti Karhu

Tytti Karhu

Psykoterapia

tytti.karhu@gmail.com
040 556 1992
Aikuisten psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti
Sosionomi (AMK)