Sosionova

Työnohjaus ja työyhteisötyö

Meiltä saat luotettavan asiantuntijan monenlaiseen työyhteisötyöhön. Työnohjaus, konsultaatiot, valmennukset, työyhteisösovittelu ja työhyvinvointiin liittyvät koulutukset.

Työnohjauksessa tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa työtä, työn herättämiä tunteita, työroolia ja koko työyhteisön toimintaa. Työnohjaus perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen, ohjattavien oivalluksiin ja työnohjaajan aktiiviseen tukeen ryhmälle työnohjausryhmän tavoitteiden suunnassa. Työnohjaukselle sovitaankin aina tavoitteet asiakkaan kanssa ja tavoitteiden saavuttamista seurataan. Tavoitteena voi olla esim. ammatillisen kehittymisen tukeminen, työhyvinvoinnin tukeminen, yhteistyön kehittäminen, voimavarojen tunnistaminen ja tukeminen sekä työntekoon liittyvien tunteiden ja rajojen tunnistaminen.

Työnohjauksen kohteena voi olla yksilö, ryhmä (ammatillinen ryhmä, esimiesryhmä tms.) tai koko tiimi tai työyhteisö lähiesimiehensä kanssa.

Työnohjaajamme

Katri Ala-Tuuhonen

Psykoterapian erikoispsykologi
Psykoanalyyttinen psykoterapeutti
Kouluttajapsykoterapeutti (integratiivinen)
Työnohjaaja (STOry)
Työterveyspsykologi

Katri Ala-Tuuhonen

Pablo Escartín

Psykologian maisteri
Työyhteisösovittelija
Johdon työnohjaaja (koulutuksessa 2020–2022)

Psychological consultation also in English.
Consultation de psychologue en cabinet ou à distance en français.
Consulta de psicólogo online o presencial en español.

Pablo Escartín

Tuula Hynninen

Erikoispsykologi (PsL), kehitys- ja kasvatuspsykologia
Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus
Pedagoginen opettajakoulutus
Psykoterapeutti (VET), kognitiivis-analyyttinen

Tuula Hynninen

Kristina Laakso

Kriisi- ja traumaterapeutti
Psykoterapeutti (kela)
Emdr-terapeutti
Pariterapeutti
Työnohjaaja
Sosiaalityöntekijä (pol.kand)

Kris- och traumaterapeut
Psykoterapeut (Fpa)
Emdr-terapeut
Parterapeut
Arbetshandledare
Socialarbetare (pol.kand)

Kristina Laakso