Sosionova

Tuula Vuori-Salo

Tuula Vuori-Salo

Työnohjaus

tuula.vuori-salo@sosionova.fi
040 412 7719
Työnohjaaja (STOry)
PsL
Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi
Mindfulness-ohjaaja CFM®

Elämä on jatkuvan oppimisen ja yhteisen jakamisen mahdollisuus. Iästä ja asemasta riippumatta. Vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja luonnon kanssa opimme jatkuvasti uutta itsestämme, maailmasta ja omasta suhteestamme siihen.

Tavoitteeni on olla mukana edistämässä yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen toimintakykyä ja hyvinvointia. Kuunnellen, tutkien ja kysellen pyrin luomaan tilan, jossa osallistujien on mahdollista ottaa esille merkityksellisiä asioita. Myös asioita, joista usein vaikenemme.

Toimivaan vuorovaikutukseen tarvitsemme kaikkien osapuolten vastuuta tilanteesta, itsensä likoon panemista. Tällaisia vuorovaikutustilanteita luonnehtii usein epävarmuus ja yllätyksellisyys; tarvitaan rohkeutta tunnustaa, että joskus kumpikaan tai kukaan ei tiedä. Epätietoisuudesta voi syntyä jotain aivan uutta ja innostavaa.

Ratkaisuja löytääksemme tarvitsemme toisiamme sekä kärsivällisyyttä ja kykyä sietää epävarmuutta. On tärkeää, että dialogi jatkuu ja siinä myös hiljaisuus on merkityksellistä.

Läheisiä teemoja
 • moniäänisen ja monikulttuurisen vuorovaikutuksen rakentaminen sekä hyväksyvän, tietoisen läsnäolon sekä myötätunnon taitojen harjoittaminen arjessa;
 • ihmisten keskinäisen ymmärryksen edistäminen;
 • vanhemmuuden tukeminen;
 • meistä jokaisessa olevan lahjakkuuden ja luovuuden huomioonottaminen ja esiin innostaminen.
Tarjoan
 • Työnohjausta yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille.
 • Työpsykologista konsultaatiota ja mentorointia
 • Tukikeskusteluja eli lyhytkestoista ohjausta ja neuvontaa, “ajattelukumppanuutta” esimerkiksi vanhemmuuden tai henkilökohtaisissa pulmatilanteissa.
 • MBSR-ohjelmaan perustuvaa ohjausta yksilöille ja ryhmille.
Työkokemus
 • Olen työskennellyt koulun ja kasvatuksen maailmassa lähes 40 vuotta ja erikoistunut kehitys- ja kasvatuspsykologiaan sekä työn että koulutuksen kautta.
 • Työnohjaajana olen toiminut osa-aikaisesti lähes kahdenkymmenen vuoden aikana koulujen ja oppilashuollon, sosiaali- ja hoitoalan sekä järjestöjen työntekijöille
 • Kouluttajana erityisesti kouluvalmiuteen ja esi- ja perusopetuksen yhteistyöhön liittyvissä asioissa.
 • Vastaavana koulupsykologin toimin kaksitoista vuotta. Lisäksi olen ollut ryhmäperehdytyksen vastuuhenkilö, mentori sekä harjoittelun ohjaaja Helsingin opetusvirastossa (nyk. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala). Olen ollut mukana myös monissa erilaisissa työryhmissä ja kehittämishankkeissa,
 • Muuta työkokemusta minulla on lisäksi opinto-ohjaajana, resurssiopettajana, lastensuojelun sosiaalityöntekijänä, kehitysvammahoitajana ja kirjastoapulaisena toimimisesta sekä myynti- ja toimistotehtävistä.
Koulutus
 • Filosofian maisterin tutkinto (soveltava psykologia pääaineena sekä sivuaineet sosiaalipolitiikka(cl), sosiologia(cl), kasvatustiede(cl), tilastotiede(a) ja psykiatria(a)) 1982. Helsingin yliopisto.
 • Psykologian lisensiaatin tutkinto v. 2005, erikoistumisalana kehitys- ja kasvatuspsykologia, Turun yliopisto.
 • Työnohjaajakoulutus 2008–2009 (2 v.), Arcada ja Maria Akatemia
 • Laaja-alaista täydennyskoulutusta erityisopetuksesta ja kuntoutuksesta sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä.
 • Erilaisia ryhmäohjaajakoulutuksia; koulutusta ja seminaareja työnohjauksesta, moniammatillisesta yhteistyöstä ja monikulttuurisuudesta sekä vuorovaikutusosaamisesta, voimavarakeskeisyydestä ja kriisityöstä.
 • Yrittäjän ammattitutkinto (2012–13)
 • Mindfulness-ohjaaja CFM®, 2016