Sosionova

Tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Sosionova – koulutus- ja kasvukeskus osuuskunnan henkilörekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

Nimi
Sosionova – koulutus- ja kasvukeskus osuuskunta
Y-tunnus 1909875-7
Mannerheimintie 87 A
00270 Helsinki

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö
Hanna Rauanheimo
Hallituksen puheenjohtaja

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö
Hanna Rauanheimo
Hallituksen puheenjohtaja
Sähköposti: hanna.rauanheimo@sosionova.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja kerätään sosionova.fi-verkkosivuston käyttäjistä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sivuston tekninen ylläpito ja kehitys sekä sivuston sisällön analysointi ja kehitys.

Sosionova.fi-sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka sisältää tekstimuotoista tietoa ja jonka sivusto tallentaa tietokoneelle. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja käytetään sivuston käytön sujuvoittamiseen. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta verkkosivuvierailija on siirtynyt sosionova.fi -osoitteeseen, mitä www-sivuja kävijä on selannut ja milloin, mitä selainta hän käytti, mikä on verkkovierailijan näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on vierailijan tietokoneen IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähetetyt tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

4. Rekisterin henkilötietoryhmät

Henkilötietorekisterin rekisteröityjä ovat sosionova.fi-sivuston vierailijat.

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä tallentaaksemme ja/tai käyttääksemme laitetietoja. Evästeiden hyväksyminen antaa mahdollisuuden käsitellä tietoja, kuten selauskäyttäytymistä tällä sivustolla.

Verkkosivuston vierailijoista tallennetaan evästeiden avulla verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja, joiden avulla yksittäinen käyttäjä ei ole yksilöitävissä

  • sivuston käyttäjämäärä
  • käyttömaa
  • käyttöaika
  • käytetty selain
  • sisällöt, joissa kävijä on vieraillut

Evästeitä voidaan käyttää kävijän tietokoneella ja muulla internet-yhteyden mahdollistamalla laitteella vieraillessa sosionova.fi-sivustolla, jos kävijä antaa suostumuksensa evästeiden käyttöön ja henkilötietojensa käsittelyyn.

5. Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä niitä tallenneta palveluihin, jotka säilyttävät tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

8. Henkilötietojen säilyttämisaika

Sosionova.fi-sivustolla vierailemiseen liittyvät välttämättömät evästeet ovat sessiokohtaisia ja niitä ei säilytetä sen jälkeen, kun käyttäjä sulkee selaimensa. Ns. pysyvät evästeet, joiden käyttöön pyydetään erikseen lupa, ovat voimassa 30 päivää, jonka jälkeen ne poistetaan.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin sisällöstä vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka on säilytettävä ylläpidollisista tai juridisista syistä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 HELSINKI
Postiosoite: PL 800, 00531 HELSINKI

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Kirjaamo: + 358 29 566 6768
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.