Sosionova

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on tavoitteellista työskentelyä yhteistyössä psykoterapeutin kanssa oman hyvinvoinnin, kehittymisen ja kasvun vahvistamiseksi. Taustalla on usein psyykkisiä oireita kuten ahdistusta, masennusta tai vaikea elämäntilanne tai kokemuksia, jotka hankaloittavat elämää. Näitä kokemuksia ja asetelmia psykoterapiassa tutkitaan ja pyritään ymmärtämään niiden merkitystä. Tavoitteena on mm. joustavampien ajattelu- ja toimintatapojen kehittyminen, jotta uudenlainen, vaihtoehtoinen suhtautumisen tapa itseen ja tilanteeseen olisi mahdollista. Keskeistä on asiakkaan ja psykoterapeutin turvallinen ja luottamuksellinen suhde, joka luo hyvän pohjan psyykkiselle kasvulle.

Psykoterapeuttimme

Katri Ala-Tuuhonen

Psykoterapian erikoispsykologi
Psykoanalyyttinen psykoterapeutti
Kouluttajapsykoterapeutti (integratiivinen)
Työnohjaaja (STOry)
Työterveyspsykologi

Katri Ala-Tuuhonen

Tuula Hynninen

Erikoispsykologi (PsL), kehitys- ja kasvatuspsykologia
Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus
Pedagoginen opettajakoulutus
Psykoterapeutti (VET), kognitiivis-analyyttinen

Tuula Hynninen

Annukka Klinge

Integrative Psychotherapist (UKCP, BACP)
FM
MSc in Integrative Psychotherapy (Metanoia Institute, London)
Työskentelen suomeksi ja englanniksi
I work in Finnish and English

Kristina Laakso

Kriisi- ja traumaterapeutti
Psykoterapeutti (kela)
Emdr-terapeutti
Pariterapeutti
Työnohjaaja
Sosiaalityöntekijä (pol.kand)

Kris- och traumaterapeut
Psykoterapeut (Fpa)
Emdr-terapeut
Parterapeut
Arbetshandledare
Socialarbetare (pol.kand)

Kristina Laakso

Mari Uusitalo-Herttua

Psykoterapeutti (Kela kuntoutuspsykoterapia)
Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Seksuaaliterapeutti
BA Psychology
EMDR
Jet
Erityistason naistietoisuus- ja naistietoisuusryhmäohjaaja
Sukupuolisensitiivisyyskouluttaja