Sosionova

Pablo Escartín

Pablo Escartín

Työnohjaus

pablo.escartin@sosionova.fi
050 554 0846
Psykologian maisteri
Työyhteisösovittelija
Johdon työnohjaaja (koulutuksessa 2020–2022)

Psychological consultation also in English.
Consultation de psychologue en cabinet ou à distance en français.
Consulta de psicólogo online o presencial en español.

Hyvinvointimme perustuu sille, että tunteemme, ajatuksemme ja kokemuksemme tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi, jolloin olemassaolon ja inhimillisen arvon kokemuksemme todentuu. Keskeisintä vuorovaikutuksessa kanssani on, että tulet aidosti kohdatuksi. Aidosta kohtaamisesta käsin työskentely tuntuu mielekkäältä, merkitykselliseltä ja vaikuttavalta. Olen työssäni rauhallisesti jäsentynyt, aktiivisesti kuunteleva ja empaattisesti osallistuva rinnalla kulkija. Lähestymistapani on tarkoitus mahdollistaa luottamuksen ja turvallisen kokemuksen muodostuminen, jossa herkimpiäkin kokemuksia ja tunteita voi turvallisesti tarkastella.

Olen koulutukseltani psykologian maisteri ja olen parhaillaan kouluttautumassa johdon työnohjaajaksi (2020–2022). Tarjoan

  • Yksilö- ja ryhmätyönohjausta johdolle, esihenkilöille, työntekijöille (koulutuksen ajan harjoittelijahintaan)
  • Psykologista konsultaatiota
  • Keskusteluhoitoa, tarpeen mukaan toteutettavaa pidempiaikaista säännöllistä psykologista hoitoa.Tapaamistiheys sovitaan ajankohtaisen tilanteesi ja tarpeesi mukaisesti.

Lisäksi

  • Valmennusta itsensä kehittämisen menetelmänä
  • Valmennusta rakentavaan vuorovaikutukseen esim. perhe-elämän ja vanhemmuuden tukemiseksi

Keskusteluhoidossa pyrkimykseni on vahvistaa omaa ääntäsi, psyykkistä vahvuuttasi ja autonomisuuttasi. Työtavassani tuen omaa tilaasi ja itsemääräämisoikeuttasi sallivalla tavalla ja tasavertaisuuden periaatteita noudattaen. Yhteistyö on tutkimusmatka, jossa kuulemme ja näemme sinun tarinaasi, kokemuksiasi ja tunteitasi, tutkimme elämäsi esteitä ja voimavaroja, tarkastelemme tärkeitä ihmissuhteitasi ja miten nämä vaikuttavat voimavaroihisi ja kokemukseesi itsestäsi.

Psykologisessa konsultaatiossa työskennellään ongelmahypoteeseistä käsin tavoitesuuntautuneesti. Ts. määritellään keskeinen ongelmallinen tilanne ja etsitään ratkaisua hyödyntäen psykologisia teorioita, tietoa ja käytäntöjä. Konsultaatiossa hyödynnän tarpeen mukaan erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä ratkaisujen ja tavoitteiden saavuttamiseksi kuten ohjauksellista otetta, psykoedukaatiota, ongelmien käsitteellistä analyysia, hyväksyvää asennetta, ratkaisukeskeisyyttä, meditaatiota, empaattista kuuntelua. Konsultaatiojakson päätteeksi arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Päätyöni on Helsingin kaupungilla, jossa kohderyhmäni ovat koululaiset, lukioikäiset, vanhemmat, perheet, aikuisopiskelijat, opettajat ja oppilaitosten johto. Teen myös mentorointi- ja koulutuksellisia tehtäviä.