Sosionova

Mari Uusitalo-Herttua

Psykoterapia

uusitaloherttuamari@gmail.com
050 363 8563
Psykoterapeutti (Kela kuntoutuspsykoterapia)
Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Seksuaaliterapeutti
BA Psychology
EMDR
Kognitiivinen lyhytterapia
Jet
Erityistason naistietoisuus- ja naistietoisuusryhmäohjaaja
Sukupuolisensitiivisyyskouluttaja

Olen ratkaisukeskeinen erityistason psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti. Työskentelen intergratiivisella otteella. Tarjoan yksilöpsykoterapiaa. Terapian perustana on turvallinen, luottamuksellinen ja avoin yhteistyösuhde, jossa voit tulla kohdatuksi omana aitona itsenäsi sekä tutustua itseesi ja voimavaroihisi, löytää uutta ymmärrystä itseesi ja uusia näkökulmia. Asiakkaani ovat kaiken ikäisiä aikuisia 16 ikävuodesta eteenpäin. Teen lähinnä Kelan kuntoutuspsykoterapiaa. Terapiaan hakeutumiselle voi olla monia syitä, kuten ahdistus, masennus, haasteellinen elämäntilanne tai menneisyydessä vaivaavat tai käsittelemättömät asiat.

Erityisosaamista ja monen vuoden kokemusta minulla on mm. sukupuolisensitiivisyydestä, kulttuurisensitiivisyydestä, seksuaaliväkivallasta. Lisäosaamista olen hankkinut mm. EMDR-terapiasta ja dissosiatiivisyydestä. Olen erityistason naistietoisuus- ja naistietoisuusryhmänohjaaja, sukupuolisensitiivisyyskouluttaja ja olen suorittanut johtamisen erityisammattitutkinnon.

Psykoterapeuttina haluan olla empaattinen, hyväksyvä, kuunteleva ja asiakasta arvostava. Olen aidosti kiinnostunut jokaisen ihmisen ainutkertaisuudesta. Tavoitteeni on auttaa sinua elämään hyvää, itsesi näköistä elämää. Se tarkoittaa usein itseä häiritsevien, vaikeiden tunteiden ja asioiden riittävää käsittelyä, niin että itseymmärrys, itsetuntemus ja itsearvostus vähitellen lisääntyvät ja kontakti omiin tunteisiin,  ytimeen ja voimaan: sisäiseen lapseen ja luovuuteen vahvistuu.  Rohkaisen hankalienkin asioiden puheeksi ottamiseen, sillä näennäisessä umpikujassa on aina erilaisia mahdollisuuksia, joita tutkimme ja etsimme yhdessä. Tavoitteeni on luoda turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa kaikki ajatukset, tuntemukset ja puheenaiheet ovat sallittuja. Kohtaaminen, voimavarakeskeisyys ja dialogisuus ovat vahvuuksiani.

Aluksi tutustumme toisiimme ja kartoitamme elämäntilannettasi, taustaasi, toiveitasi, huoliasi ja pelkojasi. 2-3 tapaamiskerran pohjalta päätämme aloitammeko yhteisen matkamme terapiassa. Minä tarjoan ammattitaitoni, sinä olet oman itsesi asiantuntija. Arvostus, myötätunto, sallivuus ja voimavarojen uudelleen löytäminen on työskentelyn perusta. Terapiatyöskentely on keskustelua ja syventymistä sinulle ajankohtaisiin aiheisiin ja sinulle tärkeisiin asioihin. Työskentelemme yhteisesti sovittuja tavoitteita kohden juurisyiden ja itseymmärryksen lisääntymisen myötä. Oman itsen hyväksyminen ja itsearvostuksen kasvu yleensä lisääntyvät terapiaprosessin aikana, niin että oma hyvinvointi paranee.

Koulutus
  • Erityistason ratkaisukeskeinen Psykoterapeutti, Kela kuntoutuspsykoterapia (Lyhytterapia-instituutti 2005–2008)
  • Seksuaaliterapeutti (Väestöliitto, 2016–2017)
  • BA Psychology (Kööpenhaminan yliopisto, 1988–1991)
  • Psykologian opinnot (Jyväskylän yliopisto, 1987–1992)
  • EMDR (2020, Traumaterapiakeskus)
  • JET, Johtamisen erityisammattitutkinto (2003–2005)
  • Erityistason naistietoisuus- ja Naistietoisuusryhmänohjaaja (Maria Akatemia, 2010–2012)
  • Sukupuolisensitiivisyyskouluttajakoulutus (Loisto setlementti, 2019)