Sosionova

Katri Ala-Tuuhonen

Katri Ala-Tuuhonen

Psykoterapia, Työnohjaus

katri.ala-tuuhonen@welho.com
044 236 5555
Psykoterapian erikoispsykologi
Psykoanalyyttinen psykoterapeutti
Kouluttajapsykoterapeutti (integratiivinen)
Työnohjaaja (STOry)
Työterveyspsykologi
Yksilö- ja ryhmätyönohjausta eri alojen ammattilaisille

Minulla on reilun parinkymmenen vuoden kokemus työnohjaajana toimimisesta mm. kouluissa, päiväkodeissa, terveydenhuollossa, ministeriöissä sekä yksityisen puolen työyhteisöissä. Psykologina olen työskennellyt työterveyspsykologina, kouluttajana sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa, kliinisenä psykologina lasten ja aikuisten parissa sekä koulupsykologina.

Työnohjaajakoulutuksia minulla useita: ratkaisukeskeinen, yhteisödynaaminen ja organisaatioiden toimintaan painottuva Metanoia Instituutin jatkokoulutus. Pyrin vahvistamaan työnohjaukseen osallistujien työhyvinvointia ja -motivaatiota, voimavaroja, asiantuntijuutta, muutosvalmiutta ja luovuutta. Pidän tavoitteellisesta työskentelystä dialogisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Myös lempeys ja ymmärrys itseä ja työyhteisön jäseniä kohtaan on mielestäni tavoittelemisen arvoista.

Psykodynaamista lyhyttä ja pitkää psykoterapiaa tunteeseen fokusoivalla otteella

Olen psykoterapian erikoispsykologi ja tehnyt psykoterapiaa noin 15 vuotta. Alun perin olen hankkinut psykodynaamisen koulutuksen ja sen jälkeen integratiivisen psykoterapian kouluttajakoulutuksen. Edelleen psykodynaaminen työskentelyote elää vahvasti istunnoillani. Asiakkaan ainutlaatuiseen kokemukseen ja tunteisiin tutustuminen on keskeistä tavassani tehdä psykoterapiaa. Istunnoissani tutkitaan ja sanoitetaan ja kaikenlaisia tunteita; myös niitä, joita ei meinaa ensin huomata tai tunnistaa. Ajattelen tunteiden olevan väylä kohti aitoa ja emotionaalisesti elävää kokemusta minuudesta. Yhdessä asiakkaan kanssa pyrimme myös liittämään nämä ydintuntemukset ja -kokemukset keskeisiin kokemuksiin varhaisissa kiintymyssuhteissa tavalla, joka lisää asiakkaan itseymmärrystä ja mahdollisuutta muodostaa läheisempiä ihmissuhteita nykyhetkessä.

Koulutus
 • Psykologian maisteri, Helsingin yliopisto, 1995, laillistettu psykologi, Valvira
 • Psykoterapian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti (integratiivinen), Jyväskylän yliopisto, 2016–2019
 • Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapian erityistason koulutusohjelma, Helsingin yliopisto ja Vantaan täydennyskoulutuslaitos, 2006 (3 v.). Valviran vahvistama psykoterapeutin pätevyys
 • Psykodynaaminen lyhytpsykoterapiakoulutus, Helsingin psykoterapiayhdistys, 2010–2011
 • Työterveyshuollon pätevöitymiskoulutus psykologeille, Työterveyslaitos, 2007
 • Yhteisödynaaminen työnohjaajakoulutus, Sosiaalipedagoginen keskus, 2002
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaajien jatkokoulutus, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, 2004
 • Työnohjaajien jatkokoulutusohjelma, Metanoia instituutti, 2013–2015
 • Ammatillinen opettajankoulutus, Haaga-Helia, 2015
 • Tietoisuustaidot (mindfulness) ja kehollisuus – koulutus, 2010
 • NLP- practioner, Helsingin kesäyliopisto, 1998–1999