Sosionova

Annukka Klinge

Annukka Klinge

Psykoterapia

annukka.klinge@gmail.com
INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPIST (UKCP, BACP, EAP)
Millainen terapeutti olen

(English follows)

Olen helposti lähestyttävä, aktiivinen, ja haluan ymmärtää sinua ja tilannettasi. Etsimme yhdessä suunnan terapialle ja asetamme työskentelyllemme tavoitteet, joita seuraamme säännöllisesti.  Terapiasuhteessa sinut kohdataan ja hyväksytään: sinulla on tilaa työstää elämääsi turvallisissa ja luottamuksellisissa olosuhteissa, joissa ammatilliset rajat säilyvät.

Tutkimme yhdessä eri tilanteissa syntyviä ajatuksia, tunteita, kehollisia reaktioita ja toistuvia käyttäytymismalleja, sekä näiden taustalla olevia tarinoita. Etsimme uudenlaisia, vaihtoehtoisia tapoja nähdä elämäsi, ajatella ja toimia. Välillä nauretaankin – tai liikututaan – yhdessä.

Pystyn auttamaan mm. stressin, ahdistuksen, masennuksen ja uupumuksen kanssa, kriisien ja elämänmuutosten kohtaamisessa sekä erilaisissa opiskeluun ja työhön liittyvissä vaikeuksissa. Jo se, että tulee kuulluksi ja todella nähdyksi auttaa.

Terapian pituus riippuu tarpeistasi. Teen sekä lyhyt- että pitkäjänteistä terapiaa, pääasiallisesti verkon välityksellä mutta myös kasvotusten. Psykoterapiassa tavataan yleensä kerran viikossa, ja tapaamisen kesto on 50 min.

Taustaa

Monipuolisen koulutustaustani ja työurani kautta minulla on laaja-alaisesti kokemusta ja ymmärrystä ihmisten tunteista, mielestä, kehosta ja käyttäytymisestä. Olen työskennellyt erityisesti johtotehtävissä kansalaisjärjestöissä ja kulttuurilaitoksissa, sekä Suomessa että muualla. Työssäni olen nähnyt, miten elämän vaikeatkin haasteet helpottuvat ja ratkeavat, kun niihin suhtautuu toiveikkaasti ja kasvattaa voimavarojaan kärsivällisesti.

Olen valmistunut arvostetusta lontoolaisesta Metanoia Institutesta. Olen Master of Science in Integrative Psychotherapy (http://www.metanoia.ac.uk/programmes/psychotherapy/msc-in-integrative-psychotherapy/), ja United Kingdom Council for Psychotherapyn ja eurooppalaisten katto-organisaatioiden (EAIP, ECP) akreditoima. Opintoihin kuului pitkä ja intensiivinen oma terapia, joten tiedän, miltä toisessakin tuolissa istuminen tuntuu!

Koulutukseltani olen filosofian maisteri (kulttuurien tutkimus). Olen opiskellut Iyengar-joogaopettajaksi 2007-2009, ja käytän työskentelyssäni tarpeen vaatiessa mindfulness-harjoitteita sekä kehoperäistä työskentelyä.

Lisäksi haluan kertoa, että...

Minulla on innostus ja vahva usko relationaalisen, integratiivisen psykoterapian periaatteisiin ja menetelmiin. Olen myös kiinnostunut henkisen kasvun eri traditioista (kuten suufilaisuus, kristillinen mystiikka, buddhalainen perinne, joogafilosofia, oma suomalainen kansanuskomme).

Meillä kaikilla on sisäsyntyistä resilienssiä ja kyky kasvaa haasteiden edessä. Pääsemme käsiksi voimavaroihimme parantuneen itsetuntemuksen ja käytännönläheisten harjoitteiden avulla. Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni!

 

 

Welcome!

I am deeply committed to understanding you and your situation. I aim to be empathetic, accepting and active. In a therapeutic relationship you have the space and support you need to explore and (re)build your life in secure and confidential surroundings, where professional boundaries are respected.

What I am like as a therapist:

Due to my multifaceted career and educational background, I have wide-ranging experience and understanding of human emotions, the mind, body and behaviour. I have worked primarily in leadership positions in NGOs and cultural institutions, both in Finland and abroad. In my work I have seen very difficult life experiences and situations ease and improve when they are approached with hope, courage and patience.

My studies included a long and intensive personal therapy - so I understand how it feels to be sitting in the other chair! I hold an MSc from the Metanoia Institute in London (http://www.metanoia.ac.uk/programmes/psychotherapy/msc-in-integrative-psychotherapy/), and am accredited  by UKCP, BACP, EAIP and EAP. I also hold an MA from the University of Helsinki and have attended Iyengar Yoga teacher training in 2007-2009. I use mindfulness and body-based techniques in my therapeutic practice, if and when we both feel it is suitable.

I have a keen interest in various traditions of spiritual growth, such as Sufism, Christian mysticism, the Buddhist tradition, yoga philosophy and our own Finnish pagan past. I am aware that at its best the therapy room is a space where client and therapist are more than a sum of their parts and where there is a possibility for the spiritual to support our work. This is implicit, and does not need to constitute an active part of our work together.

What happens in therapy:

Together we will set a course and goals for the therapy, which will be regularly revisited. We will consider together the thoughts, emotions, bodily responses and repetitive behaviours that arise in different situations, and the internal narratives behind them. We will search for new, alternative ways to look at your life, to think and to act. Sometimes we laugh together – or there might be tears.

I am particularly interested in helping clients with stress, anxiety, depression, exhaustion, facing life changes and crises, as well as various difficulties to do with work or studies. Just being really seen and heard is helpful. The length of therapy depends upon your needs. I work with clients both in long and shorter term, online and in person. Generally client and therapist meet once a week. Each session lasts 50 minutes.

Again, welcome:

I am inspired by and have strong faith in the principles, theory and process of relational, integrative psychotherapy. We all have intrinsic resilience and the capacity to grow when faced by life’s challenges. We can best reach our inner resources through improved self-knowledge and acceptance. Let's explore yours, together.